WisWeb

 1. Utskrift av fravær i en enkelt time

  For enkelt å kunne kontakte elever som er borte til f.eks morgensamlinga, så ønsker jeg meg en rapport på hvem som er borte fra faget på dagen i dag.
  Rapporten bør inneholde romnummer.
  Enda bedre hadde det vært om man også kunne fått rapporten trykkbar, dvs at jeg kunne markert elever jeg vil sende en sms til for å høre om de er på beina eller ikke.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Oversikt over dokumenter og udokumentert fravær

  I dag er det ikke mulig å se enkelt hvor mange prosent udokumentert og dokumentert fravær en enkeltelev har. Kun det totale, tellende fraværet. Dette er svært tungvint når en eksempelvis ønsker å kun se det udokumenterte fraværet. I henhold til regelverket så er det forskjeller i konsekvens for eleven om når 10% totalt (tap av tilleggspoeng) og 10% udokumentert (ikke omgjøring av lån).

  Dette burde på plass!

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Ønsker at rapporten "Søknader per linje"

  Ønsker at rapporten "Søknader per linje" også skal vise hvor mange av søkandene til en linje faktisk får tilbud om studieplass.
  Eks: Linje 1 har 22 søkere med denne linje som 1. valg.

    Men skolen gir bare 20 av disse søkerne tilbud om plass. 
  

  Da blir det lett for leser av rapport å se at det er 2 søkere som ikke har sendt inn tilstrekkelig informasjon eller at det er andre ting som gjør at søkerne ikke får tilbud om plass.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Endring av nummerrekkefølge på innkomne søknader

  Vi sorterer søkere etter nummer, men opplever at søkere legger inn flere søknader og dermed får flere nummer knyttet opp til sitt navn. Når dette da skal endres i ettertid er det veldig mye arbeid å gå manuelt inn på hver enkelt søker å endre nummeret med ett siffer (til eksempel 256 blir til 257) når det etterhvert blir flere hundre søkere.. Ønsker at listen med søknader automatisk skal oppdatere seg når det endres ett nummer eller en søknad blir slettet pga at søker har sendt inn flere søknader.
  Dette vil også gjøre skolens statistikkføring enklere, og tallene vil være…

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Opplasting av bilder

  Det burde finnes en løsning der vi kan laste opp flere bilder (batch, ftp) til server. Slik det er nå, med et bilde av gangen, er det svært tungvint...

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Fjerne scrolling

  Når jeg er inne i Fravær(https://v2.wisweb.no/intra/#doc/absencexxxx) "spretter" listen tilbake til toppen når du har gjort endringer. Dette er lite tidsbesparende, spesielt når en har elever med mye fravær. kan dette gjøres slik at du forblir på samme sted når et fravær er justert på?

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Kopi av vitnemål

  Når elevene om et år eller ti trenger kopi av vitnemålet sitt, så kunne det være greit å sette på et "stempel" om at dette er en kopi. Kunne lagt det som et valg på samme måten som en velger om en skal ha lærerens signatur eller ikke.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Varsel på epost ved nye søkander

  Fana Folkehøgskule bruker wisweb ved opptak og søknadsbehandling av nye elever. Det hadde vært kult om man kunne abbonnere på den gruppen som man har ansvar for «musikk for min del» slik at man får varsel når det tikker inn nye søknader.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Kunne videresende søkere til andre skoler

  Vi har linje som blir avlyst pga liten søknad. Ville gjerne kunne videresendt eleven til en annen skole med samme tilbud, i stedet for at han må søke på nytt på den andre skolen.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Kunne vise fravær i enkeltfag og ikke bare linje

  Avhengig av å finne informasjon om fravær elevene har i hvert fag, både valgfag og fellesfag, da vi har fraværsgrenser som varierer i fagene avhengig av timetall. Dette får vi ikke tak i på en enkel måte slik det er nå....

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Opprinnelig navn

  Skulle ønske det var mulighet for å få opp opprinnelig navn på Hovedkurs, ihvertfall når en eksporterer lister til excel.
  Har elevstevne for flere hundre elever hvert år, og eneste løsningen jeg ser nå er å gå inn på hver enkelt person og se om de har byttet navn eller ikke. Det er utrolig tidkrevende - burde vises uansett visning på Hovedkurs.
  Skulle jeg ta feil, så håper jeg noen kan hjelpe.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Navneliste over andre fag enn linjer

  Jeg lager lister lister over grupper med valgfag o.l. Da hadde det vært fint om jeg kunne fått en overskift over faget, med lærer og rom, og elever.
  Om jeg skriver ut fra hovedkurs elev, får jeg ikke noen fin overskrift, må lete etter hvilkdet fag det er. Om jeg bruker elever på fag, får jeg opp mobil og epost, noe elevene reagerer på. Jeg har ringt inn om dette før, men prøver igjen.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Endring fråverteljing

  Skulane kan korrigere fråver i nokre høve, t.d. langvarig sjukdom, deltaking i nasjonal idrett etc. Det burde vore ei linje i fråversmodulen der ein t.d. skriv "Korrigert fråver pga deltaking på landslaget i curling" og så kunne ein trekke frå antal dagar og timar. Fordelen er at korrigeringa gjekk raskt, og at det i wisweb ville stå kor mykje som vart korrigert. I dag må ein slette dagar og timar manuelt, det tek lenger tid og er ikkje så tydelig.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Poststed

  Jeg ønsker at poststed kommer opp når en slår opp på en elev. I dag kommer gateadresse og postnummer. Men ikke poststed. det må jeg ut på posten.no for å finne... Ganske unødvendig, det bør være lett å få til.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Vitnemål for utenlandske studenter

  Vi som har utenlandske studenter må kunne redigere det som står på vitnemålet.
  Info om folkehøyskolen står fortsatt på norsk når en skifter språk og alt av fag eleven har vil fortsatt stå på norsk.
  Evt om det går an å få tilsendt en mal?

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Vitnemål. Det er naudsynt at det blir opna for redigering av den faste teksten som no ligg ute.

  Eit døme: Vi har nynorsk som adm. språk, men vi brukar ordet "skole" i staden for "skule". Derfor må vi kunne gå inn samordne språkstilen i den faste teksten.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Kategorisering av meldinger

  Savner mulighet for å filtrere sendte meldinger etter skoleår, tema (f.eks. "Fravær", "Opptak/søknad" o.l.).

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Meldinger loggføres under "Søknad"

  For å ha oversikt over hvilke søkere som har fått sms/epost, vil det være bra om meldinger kobles til søkeren direkte under "Søknad"-fanen (under "Koblinger" eller annen ny fane "Meldinger").

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Søknadsskjema må "henge ved" som vedlegg når søkeren overføres til hovedkurs.

  Vi har behov for å lese elevens utfylte søknadsskjema for å forberede elevsamtaler o.l. Derfor bør søknadsskjemaet følge med over når eleven skifter status fra "Søker" til "Opptatt elev".

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Kople fråværsoversikt pr elev til e-postadressa

  For å få meir bærekraftig papirforbruk hadde det vore genialt om det gjekk an å kople fråværsoversikt pr elev som vedlegg til melding (e-post) til kvar elev. Har gjort det manuelt ein gong i haust og det tok ein heil dag: Først laste ned fråværsoversikt pr elev, så trekke ut kvart enkelt pdf dokument for å lage vedlegg til kvar av dei 75 elevane.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3
 • Don't see your idea?

WisWeb

Categories

Feedback and Knowledge Base