Skip to content

WisWeb

53 results found

 1. Halvårskurs

  Jeg skal opprette et halvårskurs for 21/22. Når jeg skal legge inn kurslengde kommer Hålvårskurs, vår opp. Altså en "å" i stedet for en "a". Regner med at det er en tastefeil.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 2. Redigere flere elever i tabell visningen

  Burde være mulig å redigere flere elever samtidig i tabellvisningen. Enten ved at man f.eks. kan skifte status på flere og så lagre. Nå må det lagres mellom hver statusendring som gjøres. Eller ved at man kan velge flere elever og så redigere statusen for disse samlet. Dette gjelder andre felt en status også.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 3. Mulighet til å sette flere statuser

  Om man får tilbud på en linje og evt. takker ja/ nei, men ønsker å stå på venteliste på en annen er dette pr i dag ikke mulig.. Det burde være mulig å stå på venteliste uavhengig selv om man har enten tilbud ute eller har takket ja eller nei til tilbudt linje..

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 4. I disse koronatider, og ellers også, så er det lurt å kunne registrere oppmøte, la elever skrive seg inn uten at man må bruke penn og papir.

  Elever registrerer seg som "Møtt opp" via qr kode. Enten at vi som skole har en leser (telefon) som er koplet opp mot et elevregister, og alle elevene har en qr kode på telefonen sin/elevbeviset sitt.
  Eller at vi har QR kode for de forskjellige timene, og elevene skanner den og registrerer seg som møtt.

  Det er mange løsninger som er utviklet på dette nå i koronatiden, men det hadde vært fint om det var integrert mot WisWeb - i all fall på sikt.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 5. Utskrift av fravær i en enkelt time

  For enkelt å kunne kontakte elever som er borte til f.eks morgensamlinga, så ønsker jeg meg en rapport på hvem som er borte fra faget på dagen i dag.
  Rapporten bør inneholde romnummer.
  Enda bedre hadde det vært om man også kunne fått rapporten trykkbar, dvs at jeg kunne markert elever jeg vil sende en sms til for å høre om de er på beina eller ikke.

  7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 6. Oversikt over dokumenter og udokumentert fravær

  I dag er det ikke mulig å se enkelt hvor mange prosent udokumentert og dokumentert fravær en enkeltelev har. Kun det totale, tellende fraværet. Dette er svært tungvint når en eksempelvis ønsker å kun se det udokumenterte fraværet. I henhold til regelverket så er det forskjeller i konsekvens for eleven om når 10% totalt (tap av tilleggspoeng) og 10% udokumentert (ikke omgjøring av lån).

  Dette burde på plass!

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 7. Ønsker at rapporten "Søknader per linje"

  Ønsker at rapporten "Søknader per linje" også skal vise hvor mange av søkandene til en linje faktisk får tilbud om studieplass.
  Eks: Linje 1 har 22 søkere med denne linje som 1. valg.
  Men skolen gir bare 20 av disse søkerne tilbud om plass.
  Da blir det lett for leser av rapport å se at det er 2 søkere som ikke har sendt inn tilstrekkelig informasjon eller at det er andre ting som gjør at søkerne ikke får tilbud om plass.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 8. Endring av nummerrekkefølge på innkomne søknader

  Vi sorterer søkere etter nummer, men opplever at søkere legger inn flere søknader og dermed får flere nummer knyttet opp til sitt navn. Når dette da skal endres i ettertid er det veldig mye arbeid å gå manuelt inn på hver enkelt søker å endre nummeret med ett siffer (til eksempel 256 blir til 257) når det etterhvert blir flere hundre søkere.. Ønsker at listen med søknader automatisk skal oppdatere seg når det endres ett nummer eller en søknad blir slettet pga at søker har sendt inn flere søknader.
  Dette vil også gjøre skolens statistikkføring enklere, og tallene vil være…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 9. Kunne vise fravær i enkeltfag og ikke bare linje

  Avhengig av å finne informasjon om fravær elevene har i hvert fag, både valgfag og fellesfag, da vi har fraværsgrenser som varierer i fagene avhengig av timetall. Dette får vi ikke tak i på en enkel måte slik det er nå....

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 10. Opplasting av bilder

  Det burde finnes en løsning der vi kan laste opp flere bilder (batch, ftp) til server. Slik det er nå, med et bilde av gangen, er det svært tungvint...

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 11. Fjerne scrolling

  Når jeg er inne i Fravær(https://v2.wisweb.no/intra/#doc/absencexxxx) "spretter" listen tilbake til toppen når du har gjort endringer. Dette er lite tidsbesparende, spesielt når en har elever med mye fravær. kan dette gjøres slik at du forblir på samme sted når et fravær er justert på?

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 12. Kopi av vitnemål

  Når elevene om et år eller ti trenger kopi av vitnemålet sitt, så kunne det være greit å sette på et "stempel" om at dette er en kopi. Kunne lagt det som et valg på samme måten som en velger om en skal ha lærerens signatur eller ikke.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 13. Poststed

  Jeg ønsker at poststed kommer opp når en slår opp på en elev. I dag kommer gateadresse og postnummer. Men ikke poststed. det må jeg ut på posten.no for å finne... Ganske unødvendig, det bør være lett å få til.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 14. Redigere enkelttimer per elev i fraværsføring

  Det er sterkt ønske fra lærere her om å kunne redigere enkelttimer per elev, selv om man har markert hel dag eller flere enn en time øverst i fraværsbildet. Slik slipper man å "gå flere runder" for å få ført fravær for en klasse for en dag. For eksempel skal lærer for KRIK-linja føre fravær for en hel dag for sin klasse. Han velger hel dag og fag, og får opp alle elevene. Da kan han ikke markere at Per var borte første time og Pål var borte siste time i samme operasjon. Er det mulig å løse dette på…

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 15. Varsel på epost ved nye søkander

  Fana Folkehøgskule bruker wisweb ved opptak og søknadsbehandling av nye elever. Det hadde vært kult om man kunne abbonnere på den gruppen som man har ansvar for «musikk for min del» slik at man får varsel når det tikker inn nye søknader.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 16. Kunne videresende søkere til andre skoler

  Vi har linje som blir avlyst pga liten søknad. Ville gjerne kunne videresendt eleven til en annen skole med samme tilbud, i stedet for at han må søke på nytt på den andre skolen.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 17. Opprinnelig navn

  Skulle ønske det var mulighet for å få opp opprinnelig navn på Hovedkurs, ihvertfall når en eksporterer lister til excel.
  Har elevstevne for flere hundre elever hvert år, og eneste løsningen jeg ser nå er å gå inn på hver enkelt person og se om de har byttet navn eller ikke. Det er utrolig tidkrevende - burde vises uansett visning på Hovedkurs.
  Skulle jeg ta feil, så håper jeg noen kan hjelpe.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 18. Navneliste over andre fag enn linjer

  Jeg lager lister lister over grupper med valgfag o.l. Da hadde det vært fint om jeg kunne fått en overskift over faget, med lærer og rom, og elever.
  Om jeg skriver ut fra hovedkurs elev, får jeg ikke noen fin overskrift, må lete etter hvilkdet fag det er. Om jeg bruker elever på fag, får jeg opp mobil og epost, noe elevene reagerer på. Jeg har ringt inn om dette før, men prøver igjen.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 19. Endring fråverteljing

  Skulane kan korrigere fråver i nokre høve, t.d. langvarig sjukdom, deltaking i nasjonal idrett etc. Det burde vore ei linje i fråversmodulen der ein t.d. skriv "Korrigert fråver pga deltaking på landslaget i curling" og så kunne ein trekke frå antal dagar og timar. Fordelen er at korrigeringa gjekk raskt, og at det i wisweb ville stå kor mykje som vart korrigert. I dag må ein slette dagar og timar manuelt, det tek lenger tid og er ikkje så tydelig.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 20. Vitnemål for utenlandske studenter

  Vi som har utenlandske studenter må kunne redigere det som står på vitnemålet.
  Info om folkehøyskolen står fortsatt på norsk når en skifter språk og alt av fag eleven har vil fortsatt stå på norsk.
  Evt om det går an å få tilsendt en mal?

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
← Previous 1 3
 • Don't see your idea?

WisWeb

Categories

Feedback and Knowledge Base